Tränings- och tävlingsavgifter 2019

Se justerade avgifter för 2019 i bifogade länkar.

  • Medlemsavgift och träningsavgift har separerats, innebär att det kommer 2 separata fakturor
  • Liten ökning av kulipoolavgiften som har legat stilla väldigt många år
  • Uppjustering av avgift för Träningsrupp, då den ökat från 2 till 3 antal tillfällen i veckan
  • Subventionering av tävlingar
  • Ändring av avgift vid avanmälan vid tävling
Träningsavgifter
Tävlingsavgifter

// Styrelsen