Tränings- och tävlingsavgifter 2020

Se justerade avgifter för 2020 i bifogade länkar

  • Medlemsavgift och träningsavgift har separerats, innebär att det kommer 2 separata fakturor
  • Uppjustering av träningsavgifter för samtliga grupper pga. ökad kostnad av banhyran
  • Subventionering av tävlingar
  • Tävlingsavgifterna har höjts
Träningsavgifter
Tävlingsavgifter

// Styrelsen