Om coronaviruset 02-06-08

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är i ett allvarligt läge som påverkar samhället i stort och även verksamheten för Motala Simsällskap.

Denna text kommer att uppdateras löpande i takt med att mer information finns tillgänglig.

Föreningen bevakar löpande utvecklingen av läget och följer de rekommendationer som Svenska simförbundet, Riksidrottsförbundet, Motala kommun och myndigheter kommer med.

Först och främst uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade och följa råd och uppmaningar från Folkhälsomyndigheten om hur var och en ska agera för att minska smittspridningen i samhället, så som:

 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvika att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma vid minsta misstanke på att du är sjuk. 

Kulipool och simträning

I dagsläget finns ingen rekommendation att avstå från att anordna eller delta i undervisningsverksamhet i simning eller simträning. Inte heller något om att befinna sig i anläggningar som simhallar.

Tills vidare fortsätter vår verksamhet med Kulipool och simträning som planerat, men med följande specifika försiktighetsåtgärder:

 • Vi håller avstånd till varandra och allmänheten i omklädningsrummet, minst två skåps mellanrum.
 • Vi håller inga samlingar eller landträningar i simhallen, i gruppträningsrummet eller på Actic. Landträningen flyttas utomhus. 
 • Vi använder inte bastun.
 • Vi kommer lägga om schemat så att vi har 15min mellan grupperna. Nytt grundschema kommer att gälla efter Påsk med start 02-04-14 
 • Vi använder bara egen träningsutrustning och vattenflaska. Ta hem och rengör snorkeln och behåll den hemma tillsvidare.
 • Anhöriga håller sig undan träningen.
 • Vi duschar oss ALLTID med tvål innan simträningen. 
 • MSS kommer inte avboka några banor, trots att deltagarantalet är lägre. Allt för att hålla så stor distans till varandra som möjligt. 

Inställda tävlingar och arrangemang

Regeringen meddelade den 27 mars att man tagit beslut om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Förbudet träder i kraft söndagen den 29 mars och gäller tills vidare.

Enligt tidigare regeringsbeslut var maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster 500 personer. Beslutet att ytterligare begränsa antalet till 50 personer kommer efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten.

I dagsläget är samtliga tävlingar inställda i sommar men vi kommer genomföra lägret i  Borås 14-17 juni, Kanalsimmet tar vi  beslut om sista juni.   

Mer information om coronaviruset

Svenska Simförbundets riktlinjer för deltagande i distrikt och föreningars

arrangemang och verksamhet

Riksidrottsförbundets samlade information

Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset 

Krisinformation från svenska myndigheter

Motala Kommun