MSS ställer om för GDPR

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

MSS styrelse har i riktlinje med Riksidrottsförbundet satt igång ett team för att utreda om och i så fall hur vi behöver anpassa vår verksamhet för att efterfölja den nya lagen.

Via länken finns en kort video som beskriver hur vi som idrottsförening påverkas av omställningen till GDPR.

Ny personuppgiftslag – så påverkas idrottsföreningen

// Styrelsen. Motala Simsällskap dekal 100 mm vit ram