Funktionärsmöte inför Kanalsim

Vi kommer även behöva funktionärer denna trevliga dag och alla kan göra något, för det krävs inga förkunskaper till de flesta av sysslorna så ta med släkt och vänner.

Bygg: Bygger och river start- och målområde. (ansv Sami)
Service och säkerhet: Funktionärer vid start/mål och längst banan (ansv Nils)
Teknik: Tidtagning och resultat. (ansv. Mattias)
Koordinator: Marcus

Mer info ges på funktionärsmötet som hålls:
Måndagen den 19 aug kl. 18:00 i teorisalen, Motala Sporthall.

Välkomna!

Frågor:
wernstrom.marcus@gmail.com