Tävlingsgrupper & NIU

Utveckling genom kontinuerlig träning tillsammans!
Tävlingsresultat …
Klubbrekord …
Tävlingsavgifter …

—————–

Medley

Medleygrupp (Me)

Utvecklingsstadium 3 (Simförbundets simlinje). Ålder ca 7-11/12år.

Träning: 3 tillfällen i veckan, se veckoschma för aktuellt schema

Prioriterade tävlingar: Utmanaren, AKC vår/höst, Simiaden vår/höst.

Läger/extraträningar: Dagläger Motalabadet 2 dagar / 1-2 träningsdagar/termin med social aktivitet, läger alt tävling med övernattning minst 1gång/år.

Ledigt: Jullov, påsklov, sommarlov. totalt 40 träningsveckor/år.

Utrustning: Egna fenor.

—————–

Utmanarna

Utmanargruppen

Utvecklingsstadium 3 / Utvecklingsstadium 4  (Simförbundets utvecklingstrappa ”Simlinjen”)

Träning: 4 tillfällen i veckan, se veckoschma för aktuellt schema

Prioriterade tävlingar: Nivå 3:Utmanaren, AKC vår/höst, Simiaden vår/höst, hemmatävlingar / Nivå 4: Sum sim region, NUSS.

Läger/extraträningar: Dagläger Motalabadet 2 dagar / 1-2 träningsdagar/termin med social aktivitet, läger alt tävling med övernattning minst 2gång/år.

Ledigt: Jullov, påsklov, sommarlov. totalt 40-45 träningsveckor/år.

Utrustning: Egna fenor.

—————–

Mästerskap-NIU / A-grupp

Mästerskapsgruppen-NIU (MG) / A-gruppen (A)

Utvecklingsstadium 4  / Utvecklingsstadium 5 / Utvecklingsstadium 6

Träning: 7 tillfällen i veckan, se veckoschma för aktuellt schema

Land/styrketräning tillkommer.

Prioriterade tävlingar: Hemmatävlingar, Mästerskap (DM, Sum sim, JSM/SM, NUSS)

Läger/extraträningar: Östsvenskas kategoriläger, klubbläger med minst 2 övernattningar. Träningsdagar med social aktivitet 1-2ggr/termin.

Ledigt: Påsken, sommar 2-3v, jullov 1v. Träning 45-48v/år.

Utrustning: Egen platta, dolme, band, fenor, snorkel.

—————–