SKOLSIM

Varje år anordnar Motala Simsällskap ett Skolsim, ett arrangemang som är öppet för elever som går i F-6 i Motala och Vadstena skolor.

Syftet är att skapa intresse för simning som sport och skapa medvetenhet om att Motala Simsällskap finns som förening för den som vill prova på att utöva simning mer organiserat.

Eleverna kan ställa upp individuellt eller i lag. Alla simmare uppmuntras för sina deltagande och den skola som deltar med flest elever jämfört med antalet elever på skolan uppmuntras med en vandringspokal.

Regler Individuellt: Eleverna i F-4an simmar 25m och 5an-6an simmar 50m valfritt simsätt . Varje skolår simmar uppdelade för sig (F1 tillsammans) även flickor och pojkar var för sig. Det är tillåtet att starta från vattnet och vid behov använda simdyna.

Regler lag: Varje lag simmar 4×25 meter, varje skolår för sig men gärna blandat flickor och pojkar. Finns bara 3 simmare så får någon simma två sträckor men dock inte någon som tränar mer är 2 gånger i veckan i Motala Simsällskap. I övrigt gäller samma regler som för individuellt.

Övrigt: Anmäl en representant från varje skola för kontakt vid eventuellt distribution av vandringspriset. Utse en lagledare för varje lag (en av simmarna i laget eller vuxen bredvid) som håller ordning på vilken ordning simmarna skall starta i lagkappen.

Årets datum: Se sidan ”MSS arrangerar”

Anmälan: Se separat inbjudan som publiceras en månad innan arrangemanget.

ICAMaxi_150_150_200Lions_150x160_200