NUSS (25m) yngre

Plats
Startar
Slutar
 ? 2019 2019
Åldersklasser
11 år och yngre, 12 år, 13 år
MSS grupper
Medley, Simiaden, Sum-sim
Ledare
 
telefon
mail
Mer information
Inbjudan
Startlista
PM