NUSS Äldre och Yngre (50m)

Plats
Startar
Slutar
 Linköping 2018-07-06 2018-07-08
Åldersklasser
11åoy, 12-13år, 14-15år, 16åoä
MSS grupper
Kvalade simmare
Ledare
Ledare
telefon
mail
Mer information
Livetiming
PM