MSS Grupper

Simning med glädje för alla – oavsett ambitionsnivå!

MSS bedriver simträning med bredd och spjutspets. Efter första stegen, Kulipool och Teknik, kan man välja att antingen inrikta sig på tävling eller träning.

För de äldre ungdomarna finns ett tätt samarbete med NIU, Nationella Idrotts Utbildningen för simning. Detta innebär en unik möjlighet, trots den lilla klubb vi är, att satsa fullt ut och kunna nå sin fulla potential.

När man passerat ungdomsåren så tar Mastersguppen vid för att skapa gemenskap, glädje och hälsa hela livet igenom.

KulipoolTeknikTräning  TävlingNIU  Masters

Vår verksamhet bedrivs till största del i bassäng men sommartid utnyttjar vi även Motalas närhet till vatten och flyttar ut och kör ”öppet vatten” träning, en mycket uppskattad uppblandning i träningen. Via våra interna tävlingar ”Utmanaren” har alla möjlighet att regelbundet testa sin egen utveckling genom att tävla mot sina tidigare prestationer.

Välkommen in i vårt gäng!


Tränare och ledare …
Träningavgifter …
Utmanaren …