Läger och bokningar 2017

Träningstider

Man kan som klubb välja träningstider mellan 07.00-09,00 samt eller 09.00-11.00 samt 16.00-18.00 eller 18.00-20.00
till en kostnad av 150:-/bana och timme, max 7 personer/bana.

Mat- och logitips för läger
Wetternbyn
STF Skogsborgs Vandrarhem

Företag
Kontakta Micke Thorén på mickethoren@telia.com alt mobil 0705-59 72 21 för prisinfo.

motalabadet