Fisk

Nivå Fisk är det första steget i MSS:s Kulipoolverksamhet. I dessa grupper använder vi oss av leken till viss mån för att uppnå simkunskaper och vi arbetar parallellt med två simsätt och övar på ett tredje simsätt. Vilket simsätt avgörs efter varje barns mognad och koordinationsfärdigheter. I huvudsak så är det crawl och ryggsim.

Förkunskaper: Vattenvana, flyta, rotera, glida/simma 10m i valfritt simsätt på djupt vatten.

Mål: God vattenvana, simma 50m i valfritt simsätt på djupt vatten.


 

Vårterminen 2018

Terminsstart: 14 januari

Lektionstid: 50 min

Tid: Söndagar kl. 14.40, 15.40

Avslutning: 29 april

Anmälan …
Kostnad 

Upplysningar info@motalass.se

Välkommen!