Pingvin

Nivå Pingvin är det första steget i MSS:s Kulipolverksamhet. I Pingvinen skapas grunden till att kunna simma. Vi övar upp vattenvanan, glädjen och tryggheten i vattnet genom leken. I nivån Pingvin övar barnen upp sin flytförmåga i både mag- och ryggläge.

Förkunskaper: Inga, vattenvana samt en vilja att lära sig simma. OBS. en vuxen/familj med i vattnet.

Mål: simma 10 meter =  förkunskaperna till nivån Fisk.

Simmärken: Pingvin silver, Sköldpaddan och Baddaren Gul.


Vårterminen 2015

Terminsstart: 25 januari

Lektionstid: 40min

Tid: Söndagar kl. 14.40, 15.30, 16.20

Våravslutning: Motalabadet den 31/5

Anmälan till Sim- & Teknikskolan – Kulipool …

Upplysningar Malin Rosén, malin.rosen75@gmail.com , 0706-54 92 93

Välkommen!