Haj

Nivå Haj är det andra steget i MSS:s Kulipoolverksamhet. I Hajen fokuserar vi på att förbättra barnens simteknik i crawl, bröstsim och ryggcrawl. I Hajen har barnen också dykträning och fortsätter med varierande flytövningar och andningsövningar.

Förkunskaper: God vattenvana, simma 50m i valfritt simsätt på djupt vatten.

Mål: Mycket god vattenvana. Simma 200m varav 50 m i ryggläge på djupt vatten.


Vårterminen 2018

Terminsstart: 14 januari

Lektionstid: 50 min

Tid: Söndagar kl. 14.40, 15.40

Avslutning: 29 april

Anmälan …
Kostnad 

Upplysningar info@motalass.se

Välkommen!