Kulipool

Välkommen till Kulipool, vår första nivå av grupper. Här bäddar vi för en livslång glädje till vatten!

Grupper_kulipool

Fisk speglar lekfull siminlärning med rörelseglädje och är det första steget i MSS:s Kulipoolverksamhet. Genom målrelaterade lekar utifrån barnets egna förutsättningar lär de sig grunderna i simning specifik crawl-, rygg- och bröstsim. Träningarna innehåller roliga och utmanande övningar, både i vatten och på land. I fiskgruppen har vi ledare både på land och i vattnet för att underlätta och hjälpa barnen på bästa sätt.

Förkunskaper: Vattenvana, glida/simma 10 m på valfritt simsätt på djupt vatten.

Mål: Att barnet får förbättrad vattenvana, grundlägger ett intresse för simning.

—————

Delfin är det andra steget i MSS:s Kulipoolverksamhet. I delfingruppen simmar vi utan ledare i vattnet och fokuserar på att förbättra barnens simteknik i crawl, bröstsim och ryggsim. Vi går även igenom dykträning och fortsätter med varierande flytövningar och andningsövningar.

Förkunskaper: God vattenvana, kunna simma 25-50m på valfritt simsätt utan hjälp på djupt vatten.

Mål: Förbättrad simteknik, kunna simma 50m på mage och på rygg, dykkunskaper.

—————

Haj är det tredje steget i MSS:s Kulipoolverksamhet. Kunna vara självständig i vattnet, ha goda kunskaper i de tre simsätten (ryggsim, crawl, bröstsim). Vi utvecklar barnens kunskaper inom simning och går genom grundkunskaperna i det fjärde simsättet fjäril. Lite mer utmanande och roliga övningar.

Förkunskaper: Goda kunskaper inom simning, dyka, simma självständigt.

Mål: Kunna simma 200m varav 50m på rygg, 25m fjäril ben, utvecklat en mycket god teknik i dom andra simsätten.


Höstterminen 2018

Terminsstart: 2 september

Lektionstid: 50 min

Tid: Söndagar kl. 14.40 (fisk o delfin), 15.40 (fisk o haj)

Avslutning: 16 december

Anmälan …
Kostnad 
Kalender…

Upplysningar info@motalass.se

Välkommen!