Kulipool, Teknik & Träning

Välkommen till vår breddverksamhet för barn och ungdomar!

Starten i vår verksamhet är Kulipool, hit hör ”Fisk”, ”Delfin” och ”Haj” grupperna, dessa grupper har ett tillfälle i veckan under 12 tillfällen per termin.

Steget efter Kulipool är vår Teknikskola, här ges tillfälle att träna teknik 2 dagar i veckan varav ett av tillfällena ligger i anslutning till Kulipooltillfällena och ett i anslutning till nästa nivå. Från Teknikskolan kan barnen sedan gå vidare till våra tävlings- eller träningsgrupp beroende på intresse.

Grupper

Vi arbetar med Svenska simförbundets pedagogik Simlinjen som följer barns utveckling steg för steg för att slutligen nå simkunnighet från pedagogisk lek till teknikinlärning. Simlinjen är upplagd i tre delar som omfattas av vattenvana, siminlärning och teknikskola. Som ett led i inlärningen arrangerar MSS ”Utmanar tävlingar” där barnen testar på att ”tävla” mot och med sig själva och att få testa av sina färdigheter och utveckling av simsätten. En ”tävling” där alla är vinnare.


Mer info om Kulipool…
Mer info om Teknikskolan…
Mer info om Träningsgruppen…
Upplysningar: info@motalass.se
Välkomna!