Integritetspolicy

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

MSS har i riktlinje med Riksidrottsförbundet uppdaterat rutiner för hantering av personuppgifter och beskrivit detta i vår Integritetspolicy:

Integritetspolicy Motala simsällskap

Via länken finns en kort video som beskriver hur vi som idrottsförening påverkas av omställningen till GDPR.

Ny personuppgiftslag – så påverkas idrottsföreningen