Funktionärsutbildning

Motala SS är en erkänt duktig tävlingsarrangör och de externa tävlingsarrangemangen är viktiga inkomstkällor för föreningen. Som ideell förening har vi målet att alla simmare från Medley och uppåt skall ha minst en funktionärsutbildad förälder men föräldrar med simmare i tidigare grupper är naturligtvis lika välkomna.

Under ett tävlingsarrangemang behövs mellan 25-30 funktionärer till olika positioner, se exempel på upplägg. Några kräver ingen speciell utbildning medan andra kräver enligt Svenska simförbundet Tävlingsfuntionärs- respektive Distriktsfunktionärsutbildning.

Tävlingsfunktionär – steg1
Förkunskap: Ingen. Efter utbildning och praktik vid tävling är man godkänd att verka som funktionär vid simtävlingar, tex som vändningskontrollant och tidtagare.

Distriktsfunktionär- steg2
Förkunskap: Godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan man inneha ledande befattningar vid simtävlingar, tex bandomare och tävlingsledare.

Utbildningarna tar ca 5 timmar vardera, är gratis och det bjuds på lunch under dagen.

Intresseanmälan och frågor till: lars.linner@falck.st eller 0708/155878.

MVH  Lasse Linnér, MSS Tävlingssektion