Funktionärsuppdrag under tävlingar 2018

MSS arrangerar följande tävlingar som behöver bemannas under året:

Inför varje tävling sätts ett förslag på funktionärsschema ihop av Tävlingskommittén, detta skickas ut på mejl o läggs upp på hemsidan senast en månad före tävling.

  • De som är utbildade funktionärer förväntas i grunden delta och behöver endast meddela om den INTE kan alls aktuella helg, alternativt om det är en av dagarna i helgen man INTE kan.
  • Övriga (ej utbildade) som vill vara med och hjälpa till, med kaffekokning och löpartjänstgöring, skall däremot meddela att de finns tillgängliga.

För meddelande enligt ovanstående principer, kontakta Lasse Linnér. helst via SMS, 070-815 58 78.