Funktionärsuppdrag under tävlingar 2019

MSS arrangerar följande tävlingar som behöver bemannas under året:

  • 26-27 januari, UGP 1-2
  • 31 mars, Bästa 4an
  • 4 maj, Vårsimiaden distrikt
  • 5 maj, BlueSeventy SprintCup
  • 24 augusti, Motala Kanalsim
  • 28-29 september, LeWaSport Cup
  • 18 november, Skolsimmet

Inför varje tävling sätts ett förslag på funktionärsschema ihop av Tävlingskommittén, detta skickas ut på mejl o läggs upp på hemsidan senast en månad före tävling.

  • De som är utbildade funktionärer förväntas i grunden delta och behöver endast meddela om den INTE kan alls aktuella helg, alternativt om det är en av dagarna i helgen man INTE kan.
  • Övriga (ej utbildade) som vill vara med och hjälpa till, med kaffekokning och löpartjänstgöring, skall däremot meddela att de finns tillgängliga.

För meddelande enligt ovanstående principer, kontakta NilsForsfält.