Styrelse

Ordförande Johanna Sjögren 073-027 51 57
Kassör Pernilla Fahlström 070-621 03 94
Sekreterare Maria Carlsson 073- 076 79 68
Ledamot Penny Fielder 072-508 33 98
Ledamot Tomas Eriksson 076-793 94 25
Ledamot Anders Kim Johansson 070 – 277 30 50
Ledamot Andrzej Bednarski
Adjungerad Marcus Wernström 076-114 56 00

 

Johanna Sjogren_2 Pernilla_fahlstrom_2 Maria_carlsson_2
Johanna Sjögren
Pernilla Fahlström
Maria Carlsson
 Penny_fielder_2  Tomas_Eriksson  Kim Johnsson
 Penny Fielder
Tomas Eriksson
Anders Kim Johansson
 foto  Marcus_2  
Andrzej Bednarski
Marcus Wernström
     

Intern information