Styrelse

Ordförande Johanna Sjögren 073-027 51 57
Kassör Pernilla Fahlström 070-621 03 94
Sekreterare Andrzej Bednarski 073-077 24 50
Ledamot Jenny Persson 070-295 64 60
Ledamot Anna-Karin Eriksson 070-790 62 76
Ledamot Tomas Eriksson 076-793 94 25
Ledamot Joakim Haraldsson 073-826 00 68
Adjungerad Marcus Wernström 076-114 56 00
 MSS_Stadgar
Johanna Sjogren_2 Pernilla_fahlstrom_2 Andrzej_Bednarski_2
Johanna Sjögren
Pernilla Fahlström
Andrzej Bednarski
   Tomas_Eriksson
Jenny Persson
 Anna-Karin Eriksson
Tomas Eriksson
   Marcus_2  
 Joakim Haraldsson
Marcus Wernström
     

Intern information