Styrelse

Ordförande Johanna Sjögren 073-027 51 57
Kassör Pernilla Fahlström 070-621 03 94
Sekreterare Andrzej Bednarski 073-077 24 50
Ledamot Jenny Persson
Ledamot Penny Fielder 072-508 33 98
Ledamot Tomas Eriksson 076-793 94 25
Ledamot Anders Kim Johansson 070-277 30 50
Adjungerad Marcus Wernström 076-114 56 00
 MSS_Stadgar
Johanna Sjogren_2 Pernilla_fahlstrom_2 Andrzej_Bednarski_2
Johanna Sjögren
Pernilla Fahlström
Andrzej Bednarski
 Penny_fielder_2  Tomas_Eriksson
Jenny Persson
 Penny Fielder
Tomas Eriksson
 Kim Johnsson  Marcus_2  
 Anders Kim Johansson
Marcus Wernström
     

Intern information