Styrelse

Ordförande Lars Lundberg 013-18 25 76
Kassör Pernilla Fahlström 070-621 03 94
Sekreterare Maria Carlsson 073- 076 79 68
Ledamot Penny Fielder 072-508 33 98
Ledamot Malin Rosén 070-654 92 93
Ledamot Tomas Eriksson 076-793 94 25
Ledamot Johanna Sjögren
073-027 51 57
Ledamot Per Svensson
Adjungerad Marcus Wernström 076-114 56 00
Adjungerad Lasse Linnér

 

Lars_Lundberg Pernilla_fahlstrom_2 Maria_carlsson_2
Lars Lundberg
Pernilla Fahlström
Maria Carlsson
 Penny_fielder_2  Malin_rosen_2  Tomas_Eriksson
 Penny Fielder
Malin Rosén
Tomas Eriksson
 Johanna Sjogren_2  foto Marcus_2
Johanna Sjögren
Per Svensson
Marcus Wernström
Lars_Linner_2    
Lasse Linnér

Intern information