Medlemsengagemang

MSS är en ideell förening där alla medlemmar på ett eller annat sätt behöver hjälpa till att verka för att föreningen skall fungera. Vi bedriver följande aktiviteter där vi behöver hjälpas åt:

Externa arrangemang

En viktig hörnsten i verksamheten är våra arrangemang där det behövs många funktionärer. För barn i tävlingsgrupperna behöver minst en förälder i varje familj vara utbildad funktionär. Utbildning står klubben för. Att vara utbildad funktionär ger dig också en bra inblick i ditt barns idrott. Du får en större förståelse för hur en tävling är uppbyggd och går till samt vilka regler som måste följas.

Tävlingskommittén ansvarar för funktionärsutbildning och att det finns funktionärer för alla poster under en tävling/ett arrangemang.

Funktionärsuppdrag på tävlingar

Klubbaktiviteter

Vidare bedrivs inkomstdrivande aktiviteter och aktiviteter för att skapa intresse och trivsel. Här har vi Föräldrakommittén, FK, som sköter ansvaret och alla medlemmar är välkomna att vara med. Nedan är exempel på aktiviteter och ansvar som bedrivs av FK:

Kontakta Linda för mer information om vad som är på gång och vad du kan hjälpa till med.

Sammankallande Föräldrakommitten Linda Svensson 076 – 119 34 72
MSS Supporter Sofia Eriksson 070 – 685 67 93
Profilkläder Maria Renvaktar 070 – 262 32 56
MSS Supporter Malin Rosén 070 – 654 92 93
Newbody  Lotta Haraldsson 073 – 825 99 40
Bussansvarig  Joakim Haraldsson 073 – 826 00 68
Stipulationsansvarig  Torbjörn Palm
 Linda Svensson  Sofia_eriksson_2  Maria_renvaktar_2
Linda Svensson
Sofia Eriksson
Maria Renvaktar
Malin_rosen_2    
Malin Rosén