Medlemsengagemang

MSS är en ideell förening där alla medlemmar på ett eller annat sätt behöver hjälpa till att verka för att föreningen fungerar. Dokumentet ”Medlemsengagemang” beskriver hur vi på ett rättvist sätt kan fördela aktiviteter och uppdrag i så kallade ”klubbinsatser”.

Klubbinsatser relaterat till grupper (för detaljer se dokumentet ”Medlemsengagemang”):

  • Medley: 15
  • Simiad: 20
  • Sum-sim: 25
  • Mästerskap: 25

Länkarna nedan listar vilka uppdragsposter man kan boka sig på under året för att uppfylla sin kvot av klubbinsatser:

Uppdrag under Vätternrundan
Vårstädning Motalabadet
Funktionärsuppdrag på tävlingar

Nedan länk visar aktuell status på hur många klubbinsatser var och en har gjort under året. Här noteras alla klubbinsatser, även olistade som man inte kan förboka sig på, t.ex. chaufför till/från tävling eller medverkan vid protokollfört möte m.m.

MSS medlemsinsatser 2017-08-27

Vill man hjälpa till som extra resurs för olistade uppdrag som dyker upp, kan man bli MSS supporter och göra sig tillgänglig via nedan telefonlista. Olistade uppdrag kan vara att det behövs hjälp med skjuts,  fika/mat leverans eller annat stöd vid specialaktiviteter. Vill du bli MSS supporter, skicka ett mail till info@motalass.se då lägger vi in dig på listan.

MSS Supporter Anna Bodén 070 – 378 95 71
MSS Supporter Sofia Eriksson 070 – 685 67 93
MSS Supporter Maria Renvaktar 070 – 262 32 56
MSS Supporter Linda Svensson 076 – 119 34 72
MSS Supporter Anders Kim Johansson 070 – 277 30 50
 Anna_Boden_3  Sofia_eriksson_2  Maria_renvaktar_2
Anna Bodén
Sofia Eriksson
Maria Renvaktar
Linda Svensson Kim Johnsson
 
Linda Svensson
Anders Kim Johansson