Föräldrakommittén

Kontakta Linda för mer information om vad som är på gång och vad du kan hjälpa till med.

Medlemsengagemang …
Sammankallande Föräldrakommitté Linda Svensson 076 – 119 34 72
Profilkläder Maria Renvaktar 070 – 262 32 56
MSS Supporter Anna-Karin Eriksson
Newbody Lotta Haraldsson 073 – 825 99 40
Bussansvarig Joakim Haraldsson 073 – 826 00 68
Stipulationsansvarig Torbjörn Palm
MSS Supporter Sten Sjögren
MSS Supporter Magnus Fahlström
MSS Supporter Sofia Eriksson 070 – 685 67 93
Linda Svensson foto Maria_renvaktar_2
Linda Svensson
Anna-Karin Eriksson
Maria Renvaktar
foto foto foto
Lotta Haraldsson Joakim Haraldsson Torbjörn Palm
foto foto Sofia_eriksson_2
Sten Sjögren Magnus Fahlström Sofia Eriksson