Utmanaren

MSS arbetar med Svenska Simförbundets pedagogik ”Simlinjen” som följer barns utveckling steg för steg för att slutligen nå simkunnighet från pedagogisk lek till teknikinlärning. Simlinjen är upplagd i tre delar som omfattas av vattenvana, siminlärning och teknikskola. Som ett led i inlärningen arrangerar MSS ”Utmanartävlingar” där barnen testar på att ”tävla” mot och med sig själva och där de få testa av sina färdigheter och utveckling av simsätten. En ”tävling” där alla är vinnare….

Grenordning på utmanarna:

Bröst: 25m, 50m, 100m
Rygg: 25m, 50m, 100m
Fjäril: 25m, 50m, 100m
Frisim: 25m, 50m, 100m
Medley: 100m
Medley / Frisim: 200m (varierar från gång till gång)
Medley / Frisim: 400m (varierar från gång till gång)

Utmanaren är uppdelad i 3 delmål, Pokal 1, Pokal 2 och Pokal 3, se tabell. I slutet av varje år samlas resultaten ihop, när man uppnått guldkraven i ett delmål så erhåller man en pokal.

Pokalstatus 2019

Stipulationsmodell:

Meter Bronskrav Silverkrav Guldkrav
Pokal 1  
25 m ryggsim Genomföra 0.29 0.26
25 m crawl Genomföra 0.26 0.23
25 m bröstsim Genomföra 0.31 0.28
Fjärilsim Genomföra 15 m Genomföra 20 m Genomföra 25 m
Pokal 2  
50 m ryggsim 0.56 0.51 0.47
50 m crawl 0.49 0.45 0.41
50 m bröstsim 0.58 0.55 0.51
25 m fjärilsim 0.28 0.25 0.22
100 m medley Genomföra regelrätt 1,50 1.40
Pokal 3  
100 m ryggsim  1.45  1.35  1.25
100 m crawl  1.35  1.25  1.15
100 m bröstsim  1.55  1.45  1.35
50 m fjärilssim  0.53  0.46  0.40
200 m medley Genomföra regelrätt  3.25  3.10