Utmanaren

MSS arbetar med Svenska simförbundets pedagogik Simlinjen som följer barns utveckling steg för steg för att slutligen nå simkunnighet från pedagogisk lek till teknikinlärning. Simlinjen är upplagd i tre delar som omfattas av vattenvana, siminlärning och teknikskola.  Som ett led i inlärningen arrangerar MSS ”Utmanar tävlingar” där barnen testar på att ”tävla” mot och med sig själva och att få testa av sina färdigheter och utveckling av simsätten. En ”tävling” där alla är vinnare….

Aktuell pokalstatus 2017

Grenordning:

Bröst: 25m, 50m, 100m
Rygg: 25m, 50m, 100m
Fjäril: 25m, 50m, 100m
Frisim: 25m, 50m, 100m
Medley: 100m
Medley / Frisim: 200m (varierar från gång till gång)
Medley / Frisim: 400m (varierar från gång till gång)

 

Utmanaren är uppdelad i 3 delmål, Pokal 1, Pokal 2 och Pokal 3, se nedan.

 

Utmanaren