Utmanarna

Utmanargruppen

Utvecklingsstadium 3 / Utvecklingsstadium 4  (Simförbundets utvecklingstrappa ”Simlinjen”)

Träning:

Måndagar 18:00-19:00 Marcus / Simon

Onsdagar 16:30-17:30 Marcus

Torsdagar 16:30-18:30 Marcus

Söndagar 17:30-18:30 Lovisa

Prioriterade tävlingar: Nivå 3:Utmanaren, AKC vår/höst, Simiaden vår/höst, hemmatävlingar / Nivå 4: Sum sim region, NUSS.

Läger/extraträningar: Dagläger Motalabadet 2 dagar / 1-2 träningsdagar/termin med social aktivitet, läger alt tävling med övernattning minst 2gång/år.

Ledigt: Jullov, påsklov, sommarlov. totalt 40-45 träningsveckor/år.

Utrustning: Egna fenor.