Värdegrund, vision, mål

Vår värdegrund inom Motala Simsällskap:
MSS verksamhet skall präglas av principen om demokrati och alla människors lika värde.
Vår vision är att Motala Simsällskap:
• Skall vara klubben för de simmare som vill nå sin fulla potential, ända
upp till landslagsnivå.
• Skall vara en respekterad och engagerad klubb inom simsportens
utveckling.
• Skall präglas av glädje, gemenskap och hälsa.
Vår verksamhetsidé inom Motala Simsällskap:
• Skall erbjuda kvalificerad simträning för barn, ungdomar och
vuxna i närområdet. Detta gör vi genom att tillhandahålla väl
anpassade träningstider och kompetenta tränare i en glad och
positiv miljö.
Våra mål inom Motala Simsällskap är:
• Att vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet.
• Att ha en bred bas med stor ungdomsverksamhet.
• Att skapa möjligheter att utvecklas från simkunnig till tävlingssimmare.
• Att skapa förutsättningar för klubbens medlemmar att aktivt medverka
och utvecklas i klubben.
• Att medverka till att skapa förutsättningar för bättre simning i Sverige.

Vi delar RF´s idéprogram antagen av RF-stämman 2009.