Medley

Medleygrupp (Me)

Utvecklingsstadium 3 (Simförbundets simlinje). Ålder ca 7-11/12år.

Träning:

Måndagar 18:00-19:00 Marcus/Simon

Onsdagar 18:30-19:30 Lovisa / Simon

Söndagar 16:30-17:30 Lovisa

Prioriterade tävlingar: Utmanaren, AKC vår/höst, Simiaden vår/höst.

Läger/extraträningar: Dagläger Motalabadet 2 dagar / 1-2 träningsdagar/termin med social aktivitet, läger alt tävling med övernattning minst 1gång/år.

Ledigt: Jullov, påsklov, sommarlov. totalt 40 träningsveckor/år.

Utrustning: Egna fenor.