Tävlingsverksamhet

MSS har en fin tradition att fostra duktiga tävlingssimmare. Det beror på att föreningen har ett målmedvetet och metodiskt arbete med sin ungdomsverksamhet. MSS erbjuder gruppträning från en gång i veckan, upp till elitträning på runt 20 timmar i veckan. Detta kan man läsa mer om i dokumentet ”MSS Linjen”, där finner man klubbens verksamhetsidé, mål och program för att lyckas i tävlingsbassängerna.